Terug naar wat onze klanten vertellen

Ondersteuning bij de implementatie van het ERP-systeem

Context

CRC Industries erkende de noodzaak om zijn activiteiten te stroomlijnen en wilde internationaal een uniform ERP-systeem implementeren. Het bedrijf realiseerde zich dat de bestaande versnippering van ERP-systemen en de uiteenlopende werkmethoden hadden geleid tot een groot gebrek aan overzicht en een ongeorganiseerde aanpak. Om dit aan te pakken, wilde de organisatie een op het Engels gebaseerde manier van werken introduceren in alle EMEIA-landen, inclusief fabrieken met verschillende processen, culturen en talen. Op die manier wilden ze een gestandaardiseerde en gestructureerde aanpak ontwikkelen die de efficiëntie en samenwerking zou verbeteren. Het implementatieproces vereiste het op één lijn brengen van het gefragmenteerde productieproces, dat bestond uit talloze kleine en onafhankelijke teams.

Staat u voor soortgelijke uitdagingen?

Activities

 • Definiëren van een geïntegreerde veranderings- en adoptieaanpak voor het gehele transformatieproces (end-to-end)
 • Invoeren van leiderschap in het hele programma om de besluitvorming te versnellen en de nieuwe manier van werken te laten zien
 • Vakbonden informeren over de voortgang en impact
 • Het activeren van veranderingen en key user communities om de verandering naar hun collega's te stimuleren
 • Proefdraaien en iteratief opschalen van hun golfbenadering
 • Definiëren van een backfill rol voor elke persoon die intern op projectbasis werd aangenomen

Key results

 • Aanzienlijke toename in medewerkerstevredenheid, betrokkenheid en productiviteit dankzij het hybride werkmodel
 • Geen verlies van werknemers
 • Goede relaties met vakbonden en zichtbare steun
 • Toegenomen zelfvertrouwen bij de werknemers naar de go-live datum toe
 • Productie en verzending direct na de go-live operationeel
 • Verankerde aanpak van veranderingsmanagement in het systeem van de organisatie
 • 68% van de werknemers wereldwijd heeft de nieuwe manier van werken overgenomen
 • Wereldwijd project op tijd en binnen budget opgeleverd
 • Verbeterde samenwerking tussen logistieke, productie-, ondersteunings- en financiële teams
 • Voorbereid op toekomstige uitdagingen en overnames