Terug naar de toolbox

Spark digest : How can HR innovation contribute to cultural transformation?

*Alleen beschikbaar in het Engels*

Culturele verandering is een lange en noodzakelijke reis, waarin de personeelszaken afdeling (HR) een grote rol te spelen heeft. HR moet niet alleen de bedrijfscultuur garanderen, maar moet zich ook aanpassen en het voortouw nemen om deze culturele veranderingen uit te beelden en te bevestigen.

De uitdagingen zijn talrijk en enkele vragen komen terugkerend in beeld:

  • Hoe definieer je een nieuwe cultuur voor je bedrijf?
  • Hoe voer je een duurzame cultuurverandering door?
  • Hoe krijg je meerdere stakeholders aan boord, inclusief managers?

In deze samenvatting ontdekt u hoe HR de culturele transformatie van de organisatie innoveert en versnelt, door:

  • Een analyse van nieuwe HR-prioriteiten in het licht van de coronacrisis en de nieuwe ambities van organisaties
  • Een praktijkstudie van de HR-afdeling van de verzekeringsmaatschappij Generali

Wil je meer?