Terug naar wat onze klanten vertellen

Implementeren van nieuwe strategie en belangrijke programma's om de referentie op het gebied van arbeidsbemiddeling te worden

Context

De VDAB wil een toekomstbestendige organisatie worden tegen 2025 door naar een dienstenmodel over te schakelen met een focus op kerntaken, op het creëren van nauwe samenwerkingsverbanden met andere overheidsinstanties en op het uitbouwen van sterke partnerships met gespecialiseerde organisaties. Daarnaast willen ze een organisatie worden die haar data en technologie optimaal inzet.

Staat u voor soortgelijke uitdagingen?

Activities

 • Oekraïense vluchtelingen ondersteunen bij hun weg naar tewerkstelling in Vlaanderen (algemene coördinatie en veranderingsmanagement)
  • Definitie van een geïntegreerde veranderings- en adoptieaanpak doorheen het hele traject (end-to-end)
  • Leiderschap in het hele programma om de besluitvorming te versnellen en veranderingen en resultaten te laten zien
  • Geïmpacteerde belanghebbenden informeren over voortgang en impact
  • Het activeren van veranderingen en belangrijke gebruikersgemeenschappen om de verandering naar hun collega's te stimuleren
  • Het testen, aanpassen en iteratief opschalen van hun aanpak als gevolg van nieuwe wetgevingen en andere ontwikkelingen
 • VDAB ondersteunen in het visualiseren waar ze het verschil maken en wanneer ze personeel moeten op- of afschalen op basis van de vraag:
  • Algehele coördinatie en veranderingsmanagement co-creëren met de betrokken mensen en onder het sterke sponsorschap van de juiste leiders
  • Fase 1: Visualisatie van de drie niveaus binnen de organisatie: strategie, tactisch en operationeel via een up-to-date
  • Fase 2: In kaart brengen van de bestaande capaciteiten
  • Fase 3: Gedetailleerde aanpak voor degenen die nog niet in kaart zijn gebracht
 • Master Data Management maximaliseren:
  • Implementeren van een nieuwe structuur en mindset rond masterdatamanagement
  • De VDAB op één lijn brengen met het nieuwe adresdatastandaardenproject van de federale overheid
  • Realiseren van één centraal, up-to-date overzicht van de status van een sectoraal akkoord
 • Implementatie van een hybride manier van werken doorheen de programma's

Key results

 • Werkgelegenheidsgraad van Oekraïense vluchtelingen gestegen van 20% naar bijna 40% in Vlaanderen
 • Interne en externe stakeholders bewust van alle stappen en resultaten dankzij branding en een virtuele up-to-date cockpit
 • Duidelijke visualisatie om te laten zien waar ze een verschil maken, samen met een capaciteitsmodel voor operationele en ondersteunende diensten
 • Interne projectleiders getraind in onze belangrijkste differentiators om het daarna zelf op te pakken