Onze Activiteiten

In deze tijd van continue veranderingen en onzekerheden helpen wij organisaties zich hierop aan te passen en waarde te creëren door gezamenlijk kennis op te bouwen, te delen en onderlinge samenwerking te verbeteren. Zo worden zij de Agile experts in hun eigen branche.

Flat design illustration representing team mates analysing data, brainstorming, solving problems Flat design illustration representing team mates analysing data, brainstorming, solving problems

Wij helpen organisaties bij:

Het ontwerpen van de transformatie

Wij helpen organisaties bij het ontwerpen van hun transformatie strategie o.b.v. Wemanity’s transformatiemodel IATM. Zo leggen we de basis voor organisaties om snel te reageren bij veranderingen in een steeds complexer wordende omgeving.

Strategie en initiëren van een veranderingsdynamiek


Het ontwikkelen van leiderschap


Het anticiperen op de altijd veranderende markt


De way of working te veranderen naar de behoeftes die ontstaan

Versnellen van de transformatie

Haal het beste naar boven uit je community, behoud en versterk cultuur en betrokkenheid ook in remote context.

Maak zoveel mogelijk gebruik van gemeenschappelijke kennis en ervaring


Verbeter de samenwerking in een team en tussen teams


Faciliteer werken op afstand


Ondersteunen van oplevering

Faciliteren van het ontwerpproces van nieuwe producten en innoveren richting nieuwe markten

Faciliteren van het ontwerpproces van nieuwe producten/services en innoveer in de zoektocht naar nieuwe markten.

Design thinking en creativiteit


Product innovatie


Product management


Van probleem tot product “as a service”

Trainen van medewerkers en ontwikkelen van een lerende organisatie

Laat je organisatie groeien door je managers en teams nieuwe waarden, technieken, vaardigheden en rollen aan te leren.

Ondersteun verandering van bedrijfscultuur


Creëer mentor mogelijkheden


Pas aan naar remote werken


Richt “train the trainer” mogelijkheden in

Het verhogen van de technologische wendbaarheid

Overbrug de verschillen tussen de huidige systemen en in opkomst zijnde of toekomstige technische architectuur en wordt een state of the art tech bedrijf.

Bedenk en creëer een technische roadmap


Bepaal je technische infrastructuur


Creëer flexibiliteit in je systemen of zorg ervoor dat je systemen flexibel zijn


Ontwikkelen van nieuwe platformen parallel naast het beheren van de oude

Het inzetten en beter benutten van data om je bedrijf te laten groeien

Vergroot je business dankzij het slim gebruik maken van data en artificial intelligence.

Data Strategieën


Data Innovatie Labs


Data Delivery

Hoe wij je kunnen helpen

LEIDERSCHAPSCOACH

De leiderschapscoach zet de mindset van managers om van een dictator naar een facilitator of een servant leader. Het doel is om verder te kijken dan bestaande processen en paradigms en nieuwe te creëren door teams te laten meedenken.

ORGANISATIECOACH

De organisatiecoach fungeert als een katalysator tussen medewerkers, teams en afdelingen. De coach begeleidt management, teams en medewerkers bij het implementeren van Agile werken.

TEAMCOACH

De teamcoach werkt dagelijks met de Agile teams. Deze coach creëert de Agile omgeving en verbetert de interactie tussen teamleden. Opleiding, mentoring en begeleiding in het Agile werken is essentieel om de team efficiëntie te verbeteren en het creëren van collectieve ideeën te bevorderen.

TRAINER COACH

Trainers zijn coaches die de transformatie van een organisatie ondersteunen. Naarmate de training vordert, helpen ze met het doorleven van verschillende ervaringen in de dagelijkse praktijk.

TECHNISCHE COACH

Voor technische teams biedt de technische coach hulp bij de adoptie van gedragsveranderingen bij development, continuous delivery en DevOps. Voor niet-technische teams ondersteunt de coach bij op rollen gebaseerde technieken zoals storytelling, mind mapping en user story definities.

DEVOPS COACH

De DevOps coach werkt nauw samen met de teams om de ontwikkeling van Agile vaardigheden in de teams te vergroten waardoor de efficiëntie in de development processen stijgt.

SCRUM MASTER

De Scrum Master is de facilitator van het team. Hij zorgt ervoor dat het team werkt volgens de Agile waarden, principes en dat de processen en tools worden gebruikt op de juiste manier.

PRODUCT OWNER

De Product Owner is verantwoordelijk voor het samenwerken met de stakeholders en de gebruikers om de prioriteit te bepalen van de product flow. Hij neemt meestal meerdere rollen aan zoals business strategist, product designer, market analyst, klant contact en project manager.

SOFTWARE SPECIALIST

De Software Specialist helpt de development teams om een duurzame kwalitatieve code te maken.

DATA CONSULTANT

De Data consultant helpt jouw bedrijf tijdens de digitale transformatie door data strategieën en tactieken te creëren en de te gebruiken data centraal te zetten.

DATA SCIENTIST

De Data scientist is verantwoordelijk voor het verwerken, analyseren en valideren van grote verschillende soorten data. Hij bouwt modellen die gebruikt kunnen worden om het bedrijf te assisteren in het nemen van beslissingen of die kunnen worden geïntegreerd in software of AI applicaties.

DATA ENGINEER

De Data engineer transformeert data in een formaat waar makkelijk waarde aan kan worden toegewezen. Hij bouwt en onderhoudt infrastructuren om de juiste data te verzamelen op het juiste tijdstip en op de juiste plaats.

Praat met onze experts